Tilbake
Eirik Werenskiold
_
_
Bjørn H.S Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen
Bjørn H.S. Kristiansen

GOD VAKT!

Elever på 3. trinn møter opp ved et lokalt militært kulturminne og blir med på en kulturhistorisk vandring med forteller Jan Eirik Karlsen.

Lærerveiledning

God Vakt!

For en rekke lokalmiljøer i Akershus har forsvaret opp gjennom tidene spilt en viktig rolle som arbeidsplass og oppdragsgiver. Flere steder i fylkets kommuner ligger en rekke militære kulturminner i form av skanser, festninger og militærleire.Målet er at elevene skal bli kjent med kulturminner i nærmiljøet.  Det starter med at elevene tar seg fram til kulturminnet. Her blir de møtt av Jan Eirik Karlsen kledd i uniform. Han forteller hva som skal skje først i rollen som et befal og så som forteller. Han vil veksle mellom disse to rollene gjennom seansen.

Elevene inviteres inn i en fortelling der de er med som soldater som skal være på vakt. Jan Eirik gir først i tilrettelagt form en fortelling om stedet. Deretter «marsjerer» elevene i sluttet orden til et angitt sted. Her legger de fra seg bagasjen. Her forteller Jan Eirik et eventyr eller sagn med soldater i hovedrollen. Slik veksler det gjennom 60 minutter. Ved siden av å bli kjent med kulturminner ønsker vi å gi en innføring om soldatskikkelsen.

For mange unge menn var soldatlivet en mulighet til å komme seg ut i verden og til å skaffe seg et levebrød. Soldatens innsats på slagmarken har gitt ham en særskilt status, og dette gjenspeiles i eventyr over hele verden, også de norske.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring? 
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund, tlf 404 92 913 / 2205 5437
 • Idé/opplegg: Eirik Lissner, Bjørn H.S. Kristiansen, Gabie Valentien og Pål Andresen

Om kunstner / utøver / gruppe

Jan Eirik Karlsen er en rutinert forteller med bred erfaring fra formidling til barn og unge. Han har en allsidig bakgrunn, bl.a. har han vært yrkesmilitær.

For pressen

God vakt!

Publikumskommentarer