Tilbake
Akershusmuseene
Ukjent
Dag Nordsveen
Fetsund lenser
Fetsund lenser

I TØMMERFLØTERENS FOTSPOR

Besøk på Fetsund lenser for 6. trinn i Sørum kommune. Temadag om tømmerfløterlivet og andre yrkesgrupper som levde av tømmeret som kom nedover med vannmassene i Glomma. En opplevelsesrik dag med rollespill, møte med smed og sagmester, film og mange historier. Elevene får også prøve seg med tømmerhake og gå en tur på flåtegangene.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Akershusmuseene, avdeling Fetsund lenser
 • Produsent: Bjørn H.S. KristiansenSpørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
 • I samarbeid med: Akershusmuseene, Bingen lenseminneforening, Sørum kommune og DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer