Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
I TØMMERFLØTERENS FOTSPOR
Produksjonsliste
Program

I TØMMERFLØTERENS FOTSPOR

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Besøk på Fetsund lenser for 6. trinn i Sørum kommune. Temadag om tømmerfløterlivet og andre yrkesgrupper som levde av tømmeret som kom nedover med vannmassene i Glomma. En opplevelsesrik dag med rollespill, møte med smed og sagmester, film og mange historier. Elevene får også prøve seg med tømmerhake og gå en tur på flåtegangene.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
 • Kunstnere/grupper: Akershusmuseene, avdeling Fetsund lenser
 • Produsent: Bjørn H.S. Kristiansen
  Spørsmål om faglig innhold? 
  Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
  Tlf. 22 05 53 42Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
  Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
  Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
 • I samarbeid med: Akershusmuseene, Bingen lenseminneforening, Sørum kommune og DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Akershusmuseene, avdeling Fetsund lenser
 • Staben ved Fetsund lenser
 • Berit Leikhammer (leder Bingen lenseminneforening)
 • Åsmund Huse (ildsjel)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Tømmer fanget opp av lensene ved Fetsund
Foto: Akershusmuseene
Lensearbeiderne sorterte tømmeret
Foto: Ukjent
Attholdslensa ved Bingen
Foto: Dag Nordsveen
Fløterhake
Foto: Fetsund lenser
Plank sages av kantet tømmerstokk
Foto: Fetsund lenser

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Spørsmål om praktisk tilrettelegging?
Kontakt Fetsund lenser ved Henning Flørenes
Tlf. 464 30 437
Programlengde
Kl. 8:35–12:45
Maks publikumsantall
60
Merknad
Dette er et samarbeid og en videreføring av et tilbud for Sørum kommune. Kommunen besørger transport av elevene til og fra Fetsund lenser. Museet og Bingen lenseforening bidrar med formidlere og håndverkere, og DKS Akershus med økonomi og evaluering/rådgivning.EVALUERING
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på alle våre produksjoner. Send e-post til Bjørn H.S. Kristiansen dersom du har noe på hjertet angående denne produksjonen!
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Bjørn H.S. Kristiansen
Spørsmål om faglig innhold? 
Kontakt produsent Bjørn H.S. Kristiansen
Tlf. 22 05 53 42Spørsmål om tidspunkt eller gjennomføring?
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund
Tlf. 22 05 54 37 / 404 92 913
Medvirkende
 • Staben ved Fetsund lenser
 • Berit Leikhammer (leder Bingen lenseminneforening)
 • Åsmund Huse (ildsjel)