Tilbake

En skoletime i Holstadskolen og Kulturminne Seiersten skanse - God Vakt

Elevene får en innføring i undervisningen fra gamle dager og samtidig et innblikk i tilværelsen for elevene dengang. Hele timen har til formål å opplyse om forholdene rundt år 1900 og oppmuntre til samtale om forholdene i dag i forhold til dengang. I år vil de også få et møte på det lokale militære kulturminne Seiersen skanse. Her blir de med på en kulturhistorisk vandring med forteller Jan Eirik Karlsen.   Dette opplegget er laget i et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Frogn Kommune. 

Lærerveiledning

Skoletime og Seiersten skanse

En skoletilme i Holstadskolen: Elevene får en innføring i undervisningen fra gamle dager og samtidig et innblikk i tilværelsen for elevene dengang. Hele timen har til formål å opplyse om forholdene rundt år 1900 og oppmuntre til samtale om forholdene i dag i forhold til dengang.Vi vet helt sikkert at Skuterud underviste etter Rolfsens læsebog og Nicolaisens regnebog. Elevene vil derfor få se på og prøve seg på stykker fra disse bøkene og kunne sammenligne med egne bøker, og høre om de andre fagene. Elevene får skrive med grifler. Vi avslutter timen med friminutt, der elevene prøver spill og leker fra 1900. God Vakt! Jan Eirik Karsen er lærer og forteller. I denne produksjonen ønsker vi å presentere militære kulturminner for de minste barna. I flere kommuner ligger gamle skanser, borger, militærleire m.m. Dette opplegget går ut på at skolen besøker et slikt kulturminne og møter Jan Eirik. Han har laget et opplegg som inneholder fakta om stedet, soldateventyr og morsomme fysiske aktiviteter. I vår skal 4. trinn i Frogn til Seiersten skanse. For en rekke lokalmiljøer i Akershus har forsvaret opp gjennom tidene, spilt en viktig rolle som arbeidsplass og oppdragsgiver. Flere steder i fylkets kommuner ligger en rekke militære kultur-minner i form av skanser, festninger og militæreleire. Disse kulturminnene rommer en rik og spennende kulturhistorie. Målet er at elevene skal bli kjent med kulturminner i nærmiljøet. Opplegget kan i sin hovedsak gjennomføres på ulike steder, men den lokahistoriske biten "skreddersys" alt avhenging av hvor det gjennomføres. Det starter med at elevene tar seg fram til kulturminnet og her blir de møtt av Jan Eirik kledt i uniform. Han forteller hva som skal skje først i rollen som et "befal" og så som forteller. Han vil veksle mellom disse to rollene gjennom seansen. Elevene inviteres inn i en fortelling der de er med som soldater som skal være på vakt. Jan Eirik gir først i tilrettelagt form en fortelling om stedet. Deretter "marsjerer" elevene i sluttet orden til et angitt sted. Her legger de fra seg bagasjen. Her forteller Eirik et eventyr/sagn med soldater i hovedrollen. Slik veksler det gjennom 60 minutter. Ved siden av å bli kjent med kulturminner ønsker vi å gi en innføring om soldat-skikkelsen. For mange unge menn var soldatlivet en mulighet til å komme seg ut i verden og til å skaffe seg et levebrød. Soldatens innsats på slagmarken har gitt ham en særskilt status, og dette gjenspeiles i eventyr over hele verden, også de norske.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Frogn kommune
  • I samarbeid med: Follo Museum, Cathrine Langlie, Jan Eirik Karlsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Cathrine W. Langlie, drampedagog, jobber som teaterinstruktør i Frogn kulturskole. Jan Eirik Karlsen, er en erfaren formidler med bred erfaring med å formidle til barn og unge.

Publikumskommentarer