Tilbake
Birgitta Cappelen
Birgitta Cappelen
Birgitta Cappelen
Birgitta Cappelen
Birgitta Cappelen

(TILRETTELAGT) POLLY WORLD

Samskape et mangfold av muligheter!

Polly World er en interaktiv, multisensorisk musikkinstallasjon skapt av gruppen MusicalFieldsForever. Den er utviklet og utprøvd sammen med barn med særlige behov i alderen 4 til 17 år og deres nærpersoner i forskningsprosjektet RHYME.

Her stilles spørsmål som: Er Polly en musikkskulptur å se på, et musikkinstrument å spille på, eller en venn å leke, snakke og synge sammen med? Polly World er installasjonskunst som muliggjør og virkeliggjør at alle er skapere på like vilkår.

Vi prøver ut og finner tonen sammen, for å se hvilken musikk, dynamiske bilder, lys og sanselige opplevelser som vekker gode følelser og får elevene til å mestre og oppdage sine egne ressurser. Skaperne av Polly World, Birgitta, Fredrik og Anders, spiller, guider og prøver ut sammen med personale og barn.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Polly World Familiy
  • Produsent: Spørsmål om faglig innhold? 
    Kontakt Vibeke Kirkebø Hegg
    Tlf. 22 05 54 55 / 920 37 577

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer