Tilbake
Lars Opstad
Lars Opstad
Lars Opstad
Lars Opstad
Lars Opstad
Lars Opstad

MUSIKK FRA EN WALKMAN...

...lapper uten «likes»

Lenge før sms'en gjorde sitt inntog, var det lappesystemet som gjaldt. På Gjettum ungdomsskole hvor Ida gikk, føk lappene fram og tilbake mellom pultene , og skulle de «slettes», måtte de kastes eller rives i stykker. Det gjorde ikke Ida. Hun gjemte dem for å dele dem med dere – i godt selskap med Jon og Ronny!

Denne konsertforestillinga skal handle om sanger fra ei ungdomstid, tekster og melodier som har satt evige spor,  ispedd humoristiske betraktninger, kors på halsen-historier og  småkleine betroelser fra virkeligheten. Det hander om den udefinerbare kraften som mange finner i musikken - den dype gleden, den frydefulle energien og den sterke følelsen av tilhørighet og gjenkjennelse når vi trenger det aller mest.

Turnéområde: Asker og Bærum

Turnéperiode: 8. t.o.m. 30. september 2016

Bruk konserten

"Sangtekstanalyse" - forslag til forarbeid med relevans for fagene engelsk, norsk og musikk

Å analysere sangtekster kan gi oss en økt forståelse av hva tekstforfatteren ønsker å si oss. En slik forståelse kan både inspirere og gi oss konkrete verktøy og virkemidler for hvordan vi selv kan skape tekster. Bruk konserten-forslaget til denne produksjoen er etter en idé av Guro von Germeten. Det er teksten til The Man In The Mirror vi ønsker dere skal sette dere inn i.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Ann-Cathrin Tessnes, DKS Akershus
  • I samarbeid med: Den kulturelle skolesekken i Akershus
  • Idé/opplegg: Utøvere i samarbeid med produsentManus: Ida Holten WorsøeManusutarbeidelse: Ingrid Meling Enoksen

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer