Tilbake
Gunhild Varvin, HOK
Gunhild Varvin, HOK
Henie Onstad Kunstsenter
Øystein Thorvaldsen
Gunhild Varvin

KUNSTAGENTER

OPPLEV SKULPTURPARKEN

Henie Onstad Kunstsenter har en skulpturpark som inneholder verk av norske og internasjonale kunstnere. Dere er invitert til å være kunstagenter som skal undersøke skulpturer fra ulike epoker med forskjellige uttrykk. Noen er tradisjonelle, andre er abstrakte, noen skulpturer henter inspirasjon fra modernismen, og et av verkene er en lydskulptur. Noen av skulpturene er laget spesielt til stedet de er plassert. Kunstagenter utfordres til å tenke over hvorfor skulpturene står akkurat der, og hva de gjør med omgivelsene. Og motsatt: Hvordan påvirker omgivelsene de ulike skulpturene?

I løpet av to timer vil elevene få utforske og løse oppgaver i skulpturparken og løse en tegneserie oppgave i Labben.

Lærerveiledning

DAGSPLAN FOR BESØKET

Kl. 10:50 Ankomst elever

Det kommer to klasser med buss. Klassene deles i 2 grupper. Lærere kan velge om elevene skal jobbe sammen i egen klasse eller blandes. Jakker og sekker legges i Labben.

Kl. 11:00

  • Gruppe 1 Skal ta seg en tur i Skulpturparken og løse oppgaver slik som en kunstagent gjør. Utforske og spørre mange spørsmål, kanskje finner man spor som kan løse oppgaven. Du skal jobbe sammen i en gruppe.
  • Gruppe 2 går i Labben og løser en tegneoppgave etter å ha fått en introduksjon til Per Inge Bjørlo sin skulptur «Larger Body»

Kl. 11:45 Matpause

Kl. 12.05 Gruppene bytter og gjør det samme som den andre gruppen.

Kl. 12:50 Tilbakemelding i Labben. Hvordan har elevene hatt det på Henie Onstad?

Kl. 13.05 Avreise                                                                           

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad Kunstsenter i Bærum
  • Produsent: DKS Akershus: Vibeke K. Hegg
  • Idé/opplegg: Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med DKS Akershus

Om kunstner / utøver / gruppe

Elevene møter formidlere tilknyttet kunstsenteret.

Publikumskommentarer