Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
 
Bleiker VGS
Postadresse: Postboks 218, 1372 Asker
Besøksadresse: Brages vei 1, 1387 Asker
Telefon: 66 75 35 00 • Nettsted: http://www.bleiker.vgs.no
Kontaktperson:Bente Søfting, bente.softing@bleiker.vgs.no, Marianne Heir, 66 75 35 06, 97637197, marianne.heir@bleiker.vgs.no, Tone Luise Holtedahl Brinchmann, 48 06 71 73, tone.luise.holtedahl.brinchmann@bleiker.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Bleiker VGS
Viser 8 hendelser
Fredag 6. september. 2019
Visuell kunst • Varighet: En skoledag, ca. fem timer aktivitet
Spillested: Steilene kunstfyr
09:00 - 14:00
Bleiker VGSVG1, VG2, VG315 deltakere
Onsdag 11. september. 2019
Scenekunst • Varighet: 20 minutter i lastebilen, 45 minutter ettersnakk
Spillested: Bleiker VGS
12:00 - 12:45
Bleiker VGSVG332 deltakere
Tirsdag 3. desember. 2019
Musikk, Litteratur • Varighet: 45 minutter
Spillested: Bleiker VGS - Auditorium (150 seter)
12:30 - 13:05
Bleiker VGSVG2120 deltakere
Onsdag 8. januar. 2020
Kulturarv • Varighet: 30 minutter
Spillested: Bleiker VGS
12:00 - 12:40
Bleiker VGSVG1, VG2, VG325 deltakere
Onsdag 5. februar. 2020
Film • Varighet:
Spillested: ASKER KINO
09:30 - 11:45
Bleiker VGSVG1, VG290 deltakere

Vg1, Vg2


Mandag 24. februar. 2020
Musikk • Varighet: 35 min; konsertene varer i ca 25 min med ca 10 min etterspill/lek med barna.
Spillested: Bleiker VGS
13:45 - 14:20
Bleiker VGSVG1, VG2, VG325 deltakere
Fredag 13. mars. 2020
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Bleiker VGS
12:00
Bleiker VGSVG330 deltakere
Torsdag 19. mars. 2020
Scenekunst • Varighet: ca. 60 minutter inkl. verksted eller etter avtale
Spillested: Bleiker VGS
12:00 - 13:00
Bleiker VGSVG1, VG2, VG310 deltakere

Maksimalt antall er 20 personer inkludert elever og ledsagere.