Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
 
Bleiker VGS
Postadresse: Postboks 218, 1372 Asker
Besøksadresse: Brages vei 1, 1387 Asker
Telefon: 66 75 35 00 • Nettsted: http://www.bleiker.vgs.no
Kontaktperson:Bente Søfting, bente.softing@bleiker.vgs.no, Marianne Heir, 66 75 35 06, 97637197, marianne.heir@bleiker.vgs.no, Tone Luise Holtedahl Brinchmann, 48 06 71 73, tone.luise.holtedahl.brinchmann@bleiker.vgs.no
Produksjonsliste
Program
Bleiker VGS
Viser 8 hendelser
Onsdag 7. november. 2018
Film • Varighet: 135 min
Spillested: ASKER KINO
10:00 - 12:15
Bleiker VGSVG2104 deltakere
12:45 - 15:00
Bleiker VGSVG2104 deltakere
Fredag 9. november. 2018
Musikk • Varighet: 40 minutter
Spillested: Bleiker VGS - Auditorium (150 seter)
10:00 - 10:40
Bleiker VGSVG1, VG2, VG3200 deltakere
Onsdag 21. november. 2018
Litteratur • Varighet: 180 minutter - kan også bestilles som helddagskurs
Spillested: Bleiker VGS
09:00 - 12:00
Bleiker VGSVG1, VG2, VG330 deltakere

Tilrettelagt og AMS

Onsdag 16. januar. 2019
Scenekunst • Varighet: 90 minutter inkl ettersnakk
Spillested: Bleiker VGS - Auditorium (150 seter)
09:50 - 11:20
Bleiker VGSVG3120 deltakere

Vg3 påbygg

Tirsdag 29. januar. 2019
Litteratur, Musikk • Varighet: 45 minutter
Spillested: Bleiker VGS - Auditorium (150 seter)
12:30 - 13:15
Bleiker VGSVG3120 deltakere
Tirsdag 12. mars. 2019
Kunstarter i samspill • Varighet: Ca. 120 minutter på Operaen og 60 minutter hos Snøhetta.
Spillested: Den norske Opera og Ballett / Snøhetta
10:00 - 14:00
Bleiker VGSAMS innføringsklassen25 deltakere
Ås VGS1kunst, design og arkitektur24 deltakere

Elever med varierte norskkunnskaper fra Bleiker VGS. Det som skal sies må være enkelt og klart.

Kl 10.00 - 12.00 - Operaen - Rosenkavaleren

Kl 13.00 - 14.00 - Snøhetta

Husk at det tar 20 min å gå fra Operaen til Snøhetta

Tirsdag 19. mars. 2019
Litteratur • Varighet: Tilpasses elevgruppen
Spillested: Bleiker VGS
12:00 - 12:35
Bleiker VGSVG1, VG2, VG330 deltakere
Mandag 6. mai. 2019
Musikk • Varighet: Ca. 30 minutter
Spillested: Bleiker VGS
12:00 - 12:35
Bleiker VGSVG1, VG2, VG340 deltakere

Utøverne tar kontakt med skolen for å avtale detaljer om spillested/lokale og antall elever. Der utøverne finner antall elever for høyt ift spillested må skolen prioritere de elevene de ønsker skal få denne produksjonen i denne runden.