Skedsmo voksenopplæringssenter

Skedsmo voksenopplæringssenter

Postadresse:

Besøksadresse: Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset

Telefon: 66 93 80 10, 976 436 60

E-post:olaugl.christiansen@skedsmoskolen.no, olachr@skedsmo.kommune.no

Kontaktperson: Olaug Lise Christiansen, 66807806, olaugl.christiansen@skedsmoskolen.no, Olaug Lise Christiansen, 97643660, olachr@skedsmo.kommune.no

Antall produksjoner: 0

  • Alle
Åpne filter