Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole

Postadresse: Pb.10, 2024 GJERDRUM

Besøksadresse: Brådalsgutua 12, 2022 Gjerdrum

Telefon: 66 10 61 80

Kontaktperson: Kim Haugum Freitag, 40453851, kim.haugum.freitag@gjerdrum.kommune.no

Antall produksjoner: 0

  • Alle
Åpne filter