Hølen skole

Hølen skole

Postadresse: Elverhøyveien 11, 1550 Hølen

Besøksadresse: Elverhøyveien 11, 1550 Hølen

Telefon: 64980390

E-post:holen@vestby.kommune.no (felles postkasse til skolen), erik.viktor.wedde@vestby.kommune.no (kulturkontakt)

Kontaktperson: Mette Lundem-Meisler, 64980390, mette.marianne.lundem-meisler@vestby.kommune.no

Antall produksjoner: 0

  • Alle
Åpne filter